אספי לך לפעמים רציתי שייגמר כבר הכל. הים השדות הזיכרונות והחול לפעמים את שירי האחרון ולפעמים הראשון. אספי לי את הדמעות במשורה צפור קטנה בתוך ידי מחלונך ראיתי את פרדס חיי אשכולות ימי. בלילות סרגתי לך אגדות במסרגות זהב. אספי לי את המנגינות אחי לי את השברים. אני רודה לך שירים כמו דבורה שכותבת דבש ועוקצת את חייה במותה אני אוהב אותך בחשאי כמו הגלים את החוף המתרחק כמו החבל את הלוליין המרחף כילד את צלו המתחמק מחבק את כל החלומות בחלום אספי לי את…