בערבות הנגב בערבות הנגב 1984 ומשהו. הרוח כבר לא נושבת קרירה. קיסמים שזקנו במדורה. רק חול שכיסה ניגון מפוחית, קצה של בלורית 1984 ומשהו. פינג'ן מפויח. תרמיל של נחושת. אשפות של זמן שחלף. האמיני יום כבר לא יבוא. רק חול שכסה, ומשהו.