חוזרים השילו קלפתם מצבות בני אלף. שמות נמוגו בסבך עד. פגרים חוזרים משדה קטל חרבות אוספות דם. עיטים מחזירים בשר קרוע, ישו נושר מהצלב. ים שחור נושא בשובליו אלפי חלילים, תרועות אהבות אבודות.