בראשית ויקרא את שמות הדברים במדבר באחרית היית רק עוד פרק או פסוק בספר התנ"ך שלי בראשית בראשית ברא האדם את אלהים והארץ היתה טובה ובוהה ויקרא האדם לאור לבן ולחשך קרא שחור ויקרע הנחש את עיני האדם ותקרע האשה שלותו של הדם והארץ היתה תהו