ובסוף ובסוף ישארו רק הרמזורים. פעורי האור. והעצים ערופי הידיים. הרוחות הרעות יסיירו על קביים יצחק היקר, הלילה יהיה לך קר. כשנרות נשמה – ונשמות כוכבים. ירעדו בכיכר, ומתחת. אפשר כבר לתלות את סנדלי האהבה. על אנקולי השמים. ולשלוח את יונות השלום – בדואר גשום. ליצנים נראו בארץ, ועת החזיר הגיע. ובסוף יסערו רק השערים נועלי הכלום. והחרדונים שואלי הלמה? יהיה לך קר. כששירת ילדים – ובכי מלאכים ירעדו בכיכר, ומתחת. הוא מת – שנשרה האות. הראשונה של האמת. מאת אברהם שיין