גם האילן המתנשא ברוח זקוק לפעמים לליטוף העשב בשדרה. ולטפיחת ציפור על כותפות צמרתו. לחיבת פרפר על דש כנפיו. גם הים המתעלף ברוח. זקוק לפעמים לצביטת הגל על מפרשי דבשתו והאדם