הילד הילד שלנו לא ילך לגן הילדים ולא לבית הספר ולא ישחק מחבואים ולא יישרף בתופסת ולא ינגן בחליל ולא ילך לצבא ולא יזחל לחופה. ולא יחכה לבן ולא יזדקן ולא יצטער ולא ימות. כי את הילד הזה אני העליתי לעולה כמו את אהבתנו שם בבית הרופאים ולא בהר מוריה ולא היה מזבח, ואש, רק רופא אחד טיפש, שעזר לי לרצוח ילד שלי שלא הלך לגן. ולא היה בן שש.