סוחב אדם סוחב תמונות חייו כצב את שריונו הוא שולח מחוגו, האם הגיע שעונו. אדם גדל ממכות חייו כחלזון זורע משושיו. האם יגיע למשושיו. אדם משיל ימיו כנחש על גחונו