ריקועים כל הלילה קמל עלה הגבעול חיי, הרוויני, רשפי עיניך כנהרות אור הציתוני. בגעשי חופיך טרפתי ביקרות, תהומותיך הבלחת. נימיך רקועים בנימי, חמצן בארותיך יונק. תני לי עוד מבט אחד, הבהק אחרון ואדעך בעיניך. קרעתי לך כוכבים בלילות דלוקים מכאב. בערתי עמך אותך. טבולה במיצו, במוצו את לילותיו שרה בלילותי. לזחל לסופך בסופי שנותי אוזלות מול שנותיך.