שלקחו /אברהם שיין שלקחו את מרדכי הקלושר מעל ספסלי התבן וערפלי הקש משדרות בן גוריון. שני אנשים שחורים. ואמבולנס לבן אחד. חשב – שהוא מת. את השמיכות ניתן עדיין למצוא זוחלות בחדר מסוממות כחלזונות בהזיות של יורה. ושני שקלים חדשים – ופלחי אגורות שנזרעו באשפת החלומות. וריח רחוב, עומד כעדות. מול מטס יתושים אחרון. שקינחו מדמו בלילות. כמה פרומתאוס קטן לידו שהנשרים לגמו מכבדו ננסים מול צלי אנשים שנגסו מכבדו. שלקחו את מרדכי הקלושר. מספסלי השיש בין שמיכות הרחמים. איש לבן אחד. רק הזמן השאול עוד נשאר לצדו.