כבר קופלו הדגלים. בין תרנים גלמודים. הזקינו זיקוקי כרך מעבר לאופק. לזיכרון. כבר נמחו הדמעות בין שבילי הפנים. ונורות סמוקות תחפשתן הסירו וזרקו חשמל רגיל. כבר נמסה שעווה בין נרות רועדים ונהי צפירות על טורים לבנים. כבר חזרו גיבורים לאלבום. מסגרות לעיתונים עלמים נצחיים לתנומתם. כבר קופלו הדגלים. מאת המשורר אברהם שיין