סתם .

-

אחר כך

(תמיד)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה