סתם .

-

(תמיד)

ללא.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה