היית יפה/אברהם שיין

 

היית יפה כמו אלה

שניצבה בקצה ההר

עם ענף של זית

בין קשתות של אורן

ואוושות הרוח

שמחאנו לך כפיי

שפרשנו לך כנפיים

שם שזרתי את ליבי

בתוכך