באפריל באפריל הקיץ שולח צווי קריעה לשמש בצבע שחום. עכשיו הזאב מחכה בסיבוב לכיפה אדומה אפשר כבר לשמוע את מחול החרבות וזמזום הסכינים מעבר לגבעות. הסוס האוסלויני נכנס לספרטיאל פרס נובל בכיסם, קוויאר וויסקי בכרסם, ואות קין בעורפם. בספטמבר החורף שולח לגשם צווי קריאה בדואר גשום עכשיו הזאב!