ובסוף ילד שב הביתה

 

ובסוף ילד שב הביתה,

פורק מילקוטו שירי אהבותיו.

חולץ חלומותיו מאבזמי נדודיו

נכנס לחניון לילה,

בין אבא – לאמא.

ילד יחף שב הביתה.

על סוליות ילדותו.

ילד שר הביתה.