את פריקופי חיי

 ואראה את שקיעת

ספינתך הזקנה.

מתנפצת על שוברי

הגילים בין שוניות

ילדותי.

מפזרת סלעי הבטחותיך

לסלי האשפה

 

ניצבת מול גלי חורבותיך

ניגרסת במכונת

הזמן

פורקת שקי אשליות

על מזחי

המציאות.