מעוז צור ישועתי מעוז צור ישועתי חצר גלזר ותאנה, מעוז צור ישועתי לאלון ואורן שחנטה פצעיה, כוננות ספיגה, וברוש. כך הולכים השותלים רון בלב, ומת ביד. עוד מעט יבואו לקחת כמו אז שהעירו אותי לשמירה בלילה ההוא בשדה תימן. מתחת לשמיכת התיל הדוקרני מעוז צור, תורנות בבסיס, פניך חלוד ופנס, שמן רובים וסולת. עלי קזוארינה וילד לך נאה לשבח. מאת אברהם שטיין