המשיכיני לרוני הינומות שרונים חרש שיזרוני בהילות חבצלות בגדשי קמה. נהרות אורנים הזדקרו בירק, נפרש אליך כטללי כסף כיפעות שחפים במשים, נגוהות עיניך כנרות לילה בוערים בחופי, המשיכיני.