העולם שחור

 

העולם שחור

מחניק

רק שנינו לבנים

הנה שבילנו

בואי מהר פן נאחר

כולם מפחדים

אהבתי חזקה מפלטינה

הפרחים מרכינים ראשיהם

הרוח משנה כיוון משבה

השעון סובב אחורה

היכן ידיך?

ידי קשורות

ליבי חופשי

המוות והחופש אחים.