כרגע מה שמפריד בינינו כרגע, התלמים השחורים בין ביתי לביתך. שדות של זיכרונות, דמעת המנגינות צלילי אהבות ישנות בינינו כרגע.