ראיתי אותו

 

ראיתי אותו

בין חושך ואור

שחור מכורבל

ברחמו של ליל

מתפנק טרם פציעה

והוא עומד

ושורשיו עמוקים

בז לשקיעתו

ומשלים עמה

ומחוגיו גרומים

והתנגשו

הוא ביציאתו

וההוא בכניסתו

ונגע חושך באור.