בליטוף בבית העלמין פרשו את הליל בשער אקבלו בליטוף. שקיעה אחרונה חרשה בסגול את הים, שהשחיר בגליו. דגים נבעתו מהחוף, פן לא יוכלו עוד לשוט, והציפורים לעוף, והלב להישבר. הדמעות בכו את הארץ. את בני העקוד ראיתי. דם לא אדום, פצע לא בוכה, אני לא אחזור לעולם, בשער אקבלו בליטוף. מה שנשאר. לי בסוף. לבצע עוד כמה. תיקוני גבול קטנים. מתיחת פנים או פנים. לפני שארד מהרמה הסופית. למישור הניצחי. של החיים ואחתוך את קונצרטינות הזמן במלקחיים של שיכחה וזיכרון