ורק הים

 

ורק הים נשאר

להביט במשקפים כחולות

פעם השמש תחלוף על פניו

ופעם הירח יזחל מתחתיו

ורק האנשים יתחלפו לצידו

כמו שברי הצדפים

שהוא מקיא מתוכו

אדם נופל מגובה של עצמו

חולף ליד עיניו

מביט אל תוך לבו ונעלב

ולפעמים אדם נופל

מגובה שהוא חשב שהוא גובהו

נחבט בסוליותיו ובזנב.