שתי ארובות מקיסריה

אחת – סרטן

השניה - מלריה

זעקי ארץ כאובה

חיילים של קקי

בשעריךץ

ירושלים כבר

לא של זהב

ותל אביב מצופה

בחרא

 

כבר נגמר

המיתון במטבוחה

של שרה.

זעקי ארץ אבודה

שם רימה

עושה שינאה

עם תולעה

וטיפה סרוחה

מהלכת ביניהם.

אני זקוק למוות

כמו אוויר לנשימה

את כל מלמדי שכלתי

ואני אנא אני בה

כי מעפר באתי – ומאפר אשוב

שתי סיגריות מקיסריה.

 

אברהם שיין