ותלתל הגננת התעלפה בגן. נפל הילד, נשמט הכובע, כובע פלדה ופלסטלינה. ודור, ודוק, ותלתל. גן שלנו מה נחמד הוא מכנסיים של ילד קטן, וחיתול ושינ ל… והדק של אקדח קפצונים והדק של רובה, ובקבוק. ובקבוק תבערה. ושן קטנה שנופלת, ושן גדולה שחורקת דם. וממחטה תלויה על סיכת ביטחון וביטחון שתלוי על סיכה. ותחבושת אישית ספוגה בבכי אמהות. וחייל, וחייל בלי ראש, וחייל מעץ, וחייל מצמר, וראש בלי חייל. וגן שלנו מה נחמד הוא. ומסטיק בזוקה. וילד בן שנתיים, ומרגמה, 52. שלום אדוני המלך. ואין שלום בני היקרים. משלוש יוצא אחד ויוצא. ואלונקה וכדור בסיס, וכדור רובה. וכדור בלב. השפן הקטן שכח לסגור הבונקר. בין הרים ובין סלעים מתה הרכבת ותלתל.