אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

הייתי כפרפר ססגוני.

חומות של כאב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה