אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

אהבת גיל הנעורים.

ואהבה אחת גדולה שלא שווה דבר.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה