אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

בום!!!

להשתחרר.....

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה