אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

"לא ישארו לך דמעות"

והלכתי לאבדון.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה