אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

" חשבון פתוח "

תחיל ת שמים לאינסוף.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה