אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

כמה חבל.

האם אהיה אנוכית....?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה