אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

דם כחול.

?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה