אושרת אלפי

במקום אחר לגמריי.... באמונה חזקה יותר בתקווה שרוח אלוקים איתי

פרחים אדומים.

מייבש את דמעותיי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה