אתמול לילה ראשון שרציתי למות מההתרגשות הזו מהעונג ההיולי, מהכאב המסתורי והגלוי כאחד, למות באמת כשאתה חבוי בתוכי משכר אותי ומותיר לי שובל של תשוקה שמפיג במהירות ויוצר חידוש. אתמול רציתי לקלל אותך, לאהוב באמת לשאוף לראותיי את אשר נשפת ולהותיר בך שובל של תשוקה... לילה ראשון שרציתי למות מהעונג ההיולי מהכאב שתלית בי למות כמעט טהורה.