איך השתיקה..../אושרת אלגזר איך השתיקה הזאת הופכת לשיחה קרה ומרוחקת. איך השתיקה הזו גורמת לעיניי להתמלא בדמעות. איך השתיקה הזו מ ד ג י ש ה את הכאב והעצב. איך השתיקה ביננו מ ד ג י ש ה את שעתיד לקרות. שנינו יודעים אתה ואני שזה הסוף שזה נגמר. שנינו יודעים אתה ואני שאין מה לעשות שכך הוא הדבר. אבל למרות הכל אני אוהבת למרות הכל אני רוצה.... תהיה חזק אהוב... א ה ו ב ש ל י . (1998)