שקופה בעיניך כמים בתוך באר. והשקיפות הזו- כואבת הורסת חונקת אותי לצידך. שקופה בעיניך כמים בתוך באר. והשקיפות הזו- אינה רצויה, שוברת קוברת חונקת אותי לצידך.