עוד פרור של תקווה שיתפורר לי, מבלי שאספיק לאספו פרור שמשאיר לי- אהבה אפלטונית טעם חדש וכאב ישן. עוד פרור של תקווה כמו פרורים אחרים שהיו והלכו, מבלי שאספיק לאספם פרורים שמשאירים לי אושר אפור. ואולי עוד יבוא אליי פרור של תקווה ומישהו ייקח אותו ממני ואולי יהיה זה אתה.