אתה עכשיו מוכיח לי שבעצם אני עושה את "הדבר הנכון", שלמעשה אין לנו עתיד. וזה כואב לי חותך בפנים פוצע את הלב, רציתי לטעות רציתי שתגיד אחרת רציתי לשגות. ובעצם אתה מוכיח לי שאני לא טועה וזה מה שנשאר לי האמת היחידה. 2/11/03