עכשיו אין כבר הצלה ועכשיו אי אפשר לחזור להתחלה ועכשיו מגיע לי הכל. עכשיו אפילו אלוהים לא ירחם ועכשיו אפילו המלאך נטש. אבל אני רק בת אדם.