היום / אושרת אלגד

 

היום

אני יכולה להביט במראה

ולהיות גאה

גאה על מי שאני

על מה שהשגתי

על צעדים שנקטתי

על כאבים שספגתי

המשכתי בחיי

...למרות הקושי

 

,כן

היום

אני גאה על מי שאני

בכוחות עצמי

בזכות ולא בחסד

בעבודה קשה

 

ותפילה

שאלוקים

לא יעזבני

.ויאיר את דרכי