עייפה מלנשום לוקחת עמי ימים מעורפלים בלי תקוות. עייפה מלאהוב ימים קודרים של שתיקות, ואמשיך לכאוב. עייפה מלנשום מוותרת על חלום שוללת מאבקים באושר שלי. עייפה מלנשום והשמים יתכסו בעננים אפורים לא אנשום.