מתכסים שמים בעננים וכך לבי מתכסה בגעגועים נופלים מן העץ הפירות וכך אוזלים מגופי הכוחות. בחוץ גשם זלעפות והדמעות מעיניי זולגות שומעת את הרוח העזה ומתחוללת בלבי סערה. האדמה למים מצאה וכך לבי צמא לאהבה, מגשם הכל עוד רטוב הוא בנפשי עדין לכוד אך יודעת שהכל כבר אבוד.