" כל החיים אנו לומדים (לומדים ולומדים ) ולבסוף מתים טיפשים"