אולי כשנאהב ילך לאיבוד אור התעתועים ואפסע יחד איתך לאור הגמור. אולי כשנאהב יהיה סוף סוף יותר מאבק של אמת ואפסע יחד איתך במסע של כוכבים. אולי כשנאהב יפתח לפנינו השער ונשאב לתוכינו את ריח השושנים. אולי כשנאהב ילך לאיבוד אור התעתועים הזה ואפסע יחד איתך... רק אם נאהב.