בלמתי את צעקותיי אך בכיתי בדמעות שליש לא אנוח על משכבי בשלום כי חטאתי... ראה זאת האל ובכל זאת שמר את נפשי רשעים יקבלו כגמולם יש בי שמץ של תקווה? לבל אחטא שוב קח את נפשי אלוהים נתת נשמתי בי ואין ראויה לכך. אשלם על כל עוונותיי בגין מאסתי אני בחיי. נובמבר 1998