רשרוש של עלים לוחשים לי הגיע הזמן לשנות. ואני באותה בדידות שיגרתית נחה תחת עץ ערום, רשרוש של עלים לוחשים לי הגיע הזמן לקום. ואני באותו הרפש התמידי הולכת ושוקעת בחולות אבק שחודר לעיניי ורשרוש של עלים לוחשים... הגיע הזמן לשנות!