במילה אחת או שתיים מנוול בן מנוול, במחשבה אחרת אהוב, אולי תחזור? חטאתי בחטא ההיבריס אך אמשיך לנצור לשון לבי נקרע לשניים- עוד אוהב, עוד שונא. רק להקשיב לך, אם היית מסוגל להבין עינייך נעוצות בי טעם שפתיך אבד אך נשאר, ריח גופך דבק בי, אולי אני מנוולת? גם אתה מנוול.