הבוקר הבוקר הזה. להאבק בשביל אותם רחמים שאין בך. הצורך ליפול לחסדך לתמימות שהיתה בך פעם. להתפאר לכבודך להתאמץ. (כמו בתחילה). הבוקר הבוקר הזה בלעדיך. להשלים פערים שהיו ונבנו במשך הזמן על בסיס העבר ויותר מזה עכשיו. על בסיס ההווה. הצורך להאמין. להבין שזו המציאות שלי שרק אתה יכול לשנות. 15/12/2003