כיצד תחריש וליבי זועק אליך, אותך ואתה- מתעלם ובדידות נוראה ואין שמש ואין יום ואין לילה ושקט ומנוחה ואין אושר לא עוד ושמחה ורק עצב שולט והולך ומתפשט הדממה הזו משתקת ושתיקתך, מה היא מרמזת? ולא נותר לי דבר.