מקק קטן

מקק קטן הוא בעצם אסף שאת הכינוי הוא לקח בהשראה מכינויו ג'וק

יזכור (או מעשה נאה שאירע בשקית קטיפה של טליתי)

על זמן, מטרה ואמצעי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה