כל הגוף כבר נשכח ממני ואתה כבר לא אומר, זה לשאוב את כל הכח ולחזור להתחלה. אז אני שואלת היכן הצדק? האם בכלל- יש לי תקווה? החיים לימדו אחרת יש עוד זמן לאהבה. כל הגוף נשכח ממני, ואתה כבר לא מגיב, זה לשאוב את כל הכח ולחזור להתחלה.