אמונה תחיה

פשטות

כתום מתחלף...

בגידה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה