אמונה תחיה

פשטות

מישהו שומע אותי?

קשב

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה