אמונה תחיה

פשטות

האיש ההוא

ארים ראשי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה