אני יושבת

ללא חולצה

גבי זקוף.

אני יושבת

בשקט

ואתה -

בטוש שלא נמחק

כותב לי על

הגב

את מגילת העצמאות