ליבי,

שחשבתיהו לשלם

התבקע

ולא לשניים.

לאלפי

      ר

                ס         

                      י                                  

                 ס    

              י          

        ם

שהתפזרו על

הרצפה

וכל רסיס

קטן מקודמו

.וחד מקודמו

ואני אוספת

רסיסי

ליבי

וחותכת בהם

בשרי.

השפלה נוראה

בגידה.

 

בגד בי

ליבי

בגדה בי

.נשמתי