ארץ ישראל

לעם ישראל.

לפעמים אני חושבת

ששכחנו.

אולי בכוונה?

ארץ ישראל

לעם ישראל.

אני זוכרת

איך שפעם

עוד

האמנו.