הייתי בשבת

בחברון

וראיתי שם

את כל אחיי

מתנחליי

ואהבתי אותם

אהבת נפש

ורציתי איתם

להמשיך חיי.

אך ידעתי

אני בשלי

והם בשלהם

וביננו -

אהבת נפש

לארץ ישראל