"...ויהי אחרי כן ויאהב אישה בנחל שורק ושמה דלילה

:.. ותישנהו על ברכיה ותקרא לאיש ותגלח את

שבע מחלפות ראשו ותחל לענותו ויסר כוחו מעליו:..."

 

מחלפות ראשי

הן כבימי בחרות

רכות, ארוכות,

יפות.

משוך!

אני אומרת לו

משוך בחוזקה!

תלוש אותם,

קרע.

קרע.

וכך הוא משך

והשמעתי צרחה

ונותרתי

ללא כוחות

כשמשון

בלי המחלפות

בלי אחת

משערות ראשו.